مرداد ۱۴ ۱۳۹۶ 0Comment

جایگزین شونده شیر، تنتو میلک اسپشیال

 

تنتومیلک اسپشیال یک جایگزین شونده شیرکامل برای تغذیه و پرورش گوساله هاست.

اگر سیستم تغذیه ای در مزرعه شما هر یک از روش های اتوماتیک یا دستی باشد تنتومیلک اسپشیال بهترین انتخاب برای هر دو این سیستم های تغذیه ای خواهد بود.ترکیب این جایگزین شونده شیر به گونه ای از مواد خام مرغوب و اسیدی کننده ها انتخاب شده است تا بتوان آنرا به مدت طولانی نگاه داشت و مصرف نمود. به منظور دستیابی مطمئن به رشدی سریع و نیز پرورش گوساله های سالم، تنتومیلک بر پایه مواد قابل هضمی که منشا شیری دارند تولید شده است.

مزایای تنتومیلک اسپشیال:

  • دارای قابلیت حل شوندگی در آب سرد
  • دارای قابلیت هضم شوندگی بالا
  • فراهم آوری رشد روزانه بالا
  • مناسب بودن برای هر دو سیستم تغذیه ای اتوماتیک و دستی

ار آنجاییکه تنتومیلک دارای قابلیت حل شوندگی در آب سرد است بنابراین پس از تهیه می توان آنرا بمدت طولانی نگهداری نمود.

 

برنامه تغذیه ای ارائه شده توسط کارخانه Tentego :

 

سن گوساله مقدار شیر مورد نیاز در هر وعده
3 روز اول کلستروم
هفته اول روزانه 3 تا 4 کیلوگرم هر وعده 1.5 تا 2 کیلوگرم
هفته دوم روزانه 4 تا 5 کیلوگرم هر وعده 2 تا 2.5 کیلوگرم
هفته سوم روزانه 5 تا 6 کیلوگرم هر وعده 2.5 تا 3 کیلوگرم
هفته چهارم روزانه 6 تا 7 کیلوگرم هر وعده 3  تا 3.5 کیلوگرم
هفته پنجم و ششم روزانه 7  کیلوگرم هر وعده 3.5 کیلوگرم
هفته هفتم و هشتم روزانه 7 کیلوگرم هر وعده 3.5 کیلوگرم
هفته نهم روزانه 6 کیلوگرم هر وعده 3 کیلوگرم
هفته دهم، یازدهم و دوازدهم روزانه 4 کیلوگرم هر وعده 2 کیلوگرم

 

 

  • حتما در دو ساعت اول تولد به گوساله ها کلستروم بخورانید.
  • در 14 روز اول تولد به هنگام ظهر 1-2 لیتر آب ولرم در اختیارگوساله ها قرار دهید.
  • از هفته سوم تولد آب آشامیدنی تمیز وتازه در اختیار گوساله ها قراردهید.
  • از 2 هفتگی به بعد علوفه خشبی و کنسانتره با کیفیت در اختیار گوساله ها قرار دهید.
  • اگر میزان مصرف مواد خشبی کافی و مصرف کنسانتره حدود 1 کیلوگرم باشد می توانید مقدار شیر مصرفی را کاهش دهید. وزن گوساله ها باید حدود 75 کیلوگرم باشد.