دی ۳۰ ۱۳۹۶ 0Comment

نمایشگاه دام و طیور ابوظبی (VIVMEA)

زمان: 16 – 18 بهمن ماه 1396

مکان: امارات متحده عربی-ابوظبی