E-Mail HOME  

 

ضد عفوني كننده ALDEKOL DES 03 ويروس كش برتر:

در صنعت دامپروري مدرن سيستم پرورش متراكم، دامها را در معرض بيماريهاي ويروسي متعددي كه باعث افزايش مرگ و مير، كاهش توليد و سوددهي كمتر مي‌‌‌شوند قرار مي‌دهد. كاربرد ضدعفوني كننده‌ها مي‌تواند اين خطر‌ها را به حداقل رسانده و از رشد ميكروارگانيسم‌هاي بيماريزا جلوگيري نمايد.

شركت EWABO آلمان سازنده ضدعفوني كننده آلدكول با فرمولي بسيار فعال و اختصاصي حاوي آلدئيدها و كاتيون‌هاي بيوسيدي (ضد ميكروبها و ويروسها) است. آلدكول تركيبي از چندين ماده ميكروب كش بوده و بنابراين نسبت به ضدعفوني كننده‌هاي تك فرمولي اثربخشي بهتري از خود نشان مي‌دهد .اين اجزا در كنار هم به صورت سينرژيست قادرند به خوبي ويروسهاي بدون پوشش بخصوص ويروس گامبورو را از بين ببرند. آخرين تحقيقات علمي نشان‌مي‌دهد مواد ضدعفوني كننده فنلي و يدوفور قادر به از بين بردن ويروس گامبورو نيستند. در موارد بروز گامبورو در گله نيز با توجه به اثرات مناسب آلدكول جهت از بين بردن ويروس گامبورو مي توان با غلظت 0/25درصد (1 ليتر آلدكول در 400 ليتر آب) و با استفاده از دستگاه بخور در فضاي سالن براي جلوگيري از پيشرفت بيماري، گله را 2 بار در روز ضدعفوني نمود.

ALDEKOL DES 03 عليه طيف وسيعي از ميكروارگانيسم‌هاي بيماريزا فعال بوده و در بيش از 30 كشور دنيا به ثبت رسيده است.

 

ALDEKOL DES 03 داراي خواص كلي زير است:

· خاصيت ميكروب كشي قوي

· تركيب بيوسيدي وسيع الطيف (ضد ميكروبها و ويروسها)

· فعال در حضور مواد آلي

· غيرمخرب ، غير خورنده

· PH خنثي در فرم رقيق شده

· اثر طولاني

· قابليت نفوذ بالا

· قابليت تجزيه زيستي آلدكول بالاي 80 درصد مي‌باشد كه اين ويژگي نظر متخصصين و صاحب نظران زيست محيطي كشورهاي اروپايي را به خود جلب نموده است.

 

حساسيت ارگانيسم‌هاي مختلف به آلدكول:

1- مايكوپلاسما Mycoplasma : به شدت حساس

2- باكتريهاي گرم مثبت Gram + : به شدت حساس

3-باكتريهاي گرم منفي Gram -: به شدت حساس

4- پزودوموناس Pseudomonas: به شدت حساس

5- ريكتزيا Rikettsiae : حساس

6- ويروسهاي پوشش دارEnveloped virus: به شدت حساس

7-ويروسهاي بدون پوششNon-enveloped virus: به شدت حساس

8- كلاميديا Chlamydia: حساس

9-اسپور قارچهاFungal Spores : حساس

10-باكتريهاي اسيد فاست Acid fast bacteria : حساس

11- اسپور باكتريها Bacterial Spores: حساس

12- كوكسيديا Coccidia: كمي حساس

 

طيف ميکروبي به تفکيک ارگانيسم:

 

توضيح

غلظت توصيه شده

مدت تماس

1-اثر باكتري كشي در شرايط بحراني

0.5 درصد

2 ساعت

2-اثر باكتري كشي

(در موارد پيشگيري معمولي)

0.25 درصد

2 ساعت

0.5 درصد

1 ساعت

3-اثر قارچ كشي

0.5 درصد

2 ساعت

4-اثر ويروس كشي

0.5 درصد

3 ساعت

 

مقايسه اثر ضدعفوني كننده هاي مختلف در دامپروري:

خصوصيت

آلدكول

تركيبات كريزولي و فنلي

تركيبات 4تايي آمونيم

تركيبات پراكسيژنه

موثر بر باكتريهاي گرم مثبت

+

+

+

+

موثر بر باكتريهاي گرم منفي

+

+

±

+

موثر بر ويروسهاي غشا دار

+

±

±

+

موثر بر ويروسهاي بدون غشا

+

±

-

±

حفظ ضدعفوني كنندگي در حضورموادآلي

+

+

-

-

موثر بر اسپور قارچها و باكتريها

+

±

فقط قارچها

±

موثر بر قارچها

+

+

±

+

فعاليت طولاني اثر

+

+

±

-

قابليت نفوذ كنندگي

+

±

±

-

خاصيت غيرخورندگي

+

-

+

-

فعال در آب سخت

+

+

-

-

قابليت تجزيه زيستي

+

-

±

+

برنامه پيشنهادي كنترل بيماري گامبورو با استفاده از آلدكول

 

امروزه تقريباً بطور دائم با گزارشاتي از شيوع حاد بيماري گامبورو در بسياري از كشورهاي دنيا مواجه مي‌‌گرديم. بيماري گامبورو خسارات اقتصادي بسياري براي صنعت طيور به همراه دارد. جهت كنترل بيماري و جلوگيري از انتشار ويروس گامبورو دو روش متفاوت پيشنهاد شده‌است:

1- اجراي برنامه ضدعفوني در سطح وسيع بدون استفاده از واكسن زنده همراه با رعايت كليه استانداردهاي مربوط به بهداشت محيط

2- اجراي برنامه ضدعفوني در سطح وسيع همراه با برنامه واكسيناسيون با استفاده از واكسن زنده

بااجراي برنامه واكسيناسيون درگله هاي مادرمي‌توان ايمني نسبتاً مناسبي درگله وجوجه ها‌ي توليدي آن ايجاد نمود وبا استفاده از برنامه ريزي و كاربرد مواد ضدعفوني مناسب (كه به طور مؤثري قادر به از بين بردن ويروس گامبورو باشند) به راحتي اين بيماري قابل كنترل خواهد بود.

الف) برنامه ضدعفوني در برابر بيماري بورس عفوني ( بيماري گامبورو ) در مناطق آلوده:

تحقيقات نشان مي‌دهد كه ويروس گامبورو قادر است فعاليت خود را براي مدت طولاني در سالن وبستر حفظ نمايد . بنابراين با ورود گله جديد به سالن حتي قبل از تعيين زمان واكسيناسيون، جوجه‌ها در چالش با ويروس حاد ناشي از گله قبلي قرار خواهند گرفت. بنابراين انتخاب و مصرف ماده ضدعفوني مناسب به منظور از بين بردن ويروس و جلوگيري از انتشار بيماري و كاهش شدت بيماري به كمترين سطح امري كاملاً ضروري است .

در اروپا مصرف آلدكول جهت كنترل بيماري تحت شرايط فارم با موفقيت بسياري همراه بوده است.

جهت اجراي برنامه كنترل بيماري اقدامات زير ضروري است :

1-تميز كردن سالن:

قبل از شستشو و ضدعفوني كردن سالن ابتدا كليه وسايل را از سالن خارج نموده و سپس بستر موجود در سالن بايد تخليه شده و در نقطه مناسبي خارج از سالن جمع آوري شود.

توصيه مي شود در روزهاي باراني روي كود جمع آوري شده كاملاً پوشانده شود تا از پخش شدن آن در محيط اطراف جلوگيري به عمل آيد.

2-شستشوي كامل:

- ابتدا كليه سطوح اعم ازكف سالن، ديوارها ، سقف و وسايل ثابت سالن و غيره رابا مخلوطي‌ازآب ويك ماده شوينده محلول درآب كاملاًخيس نماييد.

- اين محلول بايد تحت فشار پايين و يا به صورت كف به روي سطوح پاشيده شود.

- پس از 60 دقيقه سطوح را به خوبي بشوييد. در اين مرحله نبايد اجازه داد تا سطوح مذكور‌خشك ‌شوند.

- سپس با وسايل مخصوص و با فشار بسيار بالا كليه سطوح را به روش اسپري با فشار شسته و تخليه كنيد.

- فشار دستگاه بايد بين 80-50 بار باشد.

- جريان آب بايد حدود1200 ليتر در ساعت در نظر گرفته شود .

- زاويه پاشش حدود 25 درجه در نظر گرفته شود.

- فاصله دستگاه اسپري تا سطوح مورد نظر بيش از 25 سانتي متر نباشد.

- مطمئن شويد كليه وسايل قبل از استقرار مجدد كاملاً تميز شده باشد.

- مزاياي اين روش:

1-مصرف آب كمتر

2- ضدعفوني مؤثرتر

3-ضدعفوني كردن مطلوب:

- از تميز بودن كليه سطوح مطمئن شويد.

- سپس كليه سطوح سالن را با آلدكول 0.25 تا 0.5 درصد (رقت1/400 تا 1/200) ضدعفوني نماييد.

- ضدعفوني بايد تحت فشار انجام گيرد.براي اين منظور بايد از كپسولهاي فشار و وسايل مخصوص استفاده شود.

- مقدارمصرف وسرعت پاشش بايد درحد300 ميلي‌ليتردر متر مربع باشد.

- همچنين كليه وسايل قبل از ورود و نصب مجدد به سالن نيز بايد با محلول درصد آلدكول ضدعفوني شوند.

4-ضد عفوني به روش مه پاشي:

توصيه مي شود قبل از ورود گله جديد به سالن ، فضاي سالن و وسايل مجدداً با استفاده از اسپري آلدكول ضدعفوني شوند. براي اين منظور توصيه مي‌شود 1 ليتر محلول آلدكول با 1 ليتر آب مخلوط شده كه اين مقدار براي ضدعفوني كردن 1000 متر مكعب فضاي سالن كافي است.

 

ب)برنامه ‌ضدعفوني‌جهت‌پيشگيري‌ازبيماري‌درهنگام‌حضورگله‌درسالن:

همانطور كه پيشتر عنوان گرديد ويروس گامبورو مي‌تواند توسط كارگران، وسايل نقليه و ساير وسايل و ابزار آلات از مناطق آلوده به مناطق عاري از بيماري انتقال يابد.بنابراين توصيه مي‌شود حتماً از يك ماده ضدعفوني مؤثر استفاده شود.

1-كليه جوجه هاي درگيرو لاشه هاي درون سالن بايد هرچه سريعتر از درون سالن خارج شده و به روش صحيح دفن شوند.

2- با استفاده از دستگاه مه پاش به آرامي محلول آلدكول با غلظت 1 ليتر در 400 ليتر آب به روي گله اسپري شود.

توصيه مي‌شود در هنگام بروز بيماري دو بار در روز اين عمل انجام گيرد.اين اقدام از بروز عفونت‌هاي ثانويه جلوگيري نموده و از شدت بيماري گامبورو نيز به طور چشمگيري مي‌كاهد.

 

ج)ضدعفوني محيطي(منطقه‌اي):

همانطور كه بارها عنوان گرديد ويروس گامبورو قادر است توسط كارگران ، وسايل نقليه و كليه مواد از منطقه آلوده به ساير مناطق پاك انتقال يابد. تنها اجرا برنامه هاي مؤثر پيشگيري مي تواند خطر بروز عفونت را كاهش دهد.

در اين خصوص توصيه هاي زير پيشنهاد مي‌گردد:

1- از ورود افراد متفرقه به درون سالنها به شدت جلوگيري نماييد.

2- محلول‌ضدعفوني‌كننده‌آلدكول‌بايدپس‌ازتعويض‌لباس‌كليه‌افرادي‌كه وارد سالن مي‌شوند و پوشيدن لباسهاي مخصوص (شامل لباس‌يكسره،چكمه مخصوص و...) درسالن استفاده شود. همچنين بايد مطمئن شد افراد قبل ازورودبه سالن دستهاي‌خود را شسته و ضدعفوني نموده باشند.

3- از ورود وسايل نقليه متفرقه به درون مزرعه جلوگيري به عمل آوريد. قبل از ورود وسايل مربوطه نيز به درون مزرعه چرخهاي آنها بايد كاملاً شسته و ضدعفوني شوند.

4- قبل از ورود هروسيله به درون سالن بايد كاملاً آن را ضدعفوني نمود.

5- در محل درب ورودي سالن از تشت ضدعفوني استفاده نماييد. براي اين منظور مي‌توان از آلدكول با رقت هاي توصيه شده استفاده نمود.

 

مقدار مصرف:

1-جهت ضدعفوني در شرايط معمولي براي پيشگيري 0.25درصد (1 ليتر آلدكول در400 ليتر آب)

2-جهت ضدعفوني در شرايط بحراني و بروز بيماري5/ 0درصد (1 ليتر آلدكول در 200 ليتر آب)

آلدكول را مي‌توان براي ضدعفوني نمودن تمامي سطوح نظير كف سالنها، ديوارها، وسائل حمل و نقل، غيره، در تمامي اماكن زير به كار برد:

سالنهاي مرغداري، باكس پرورش گوساله، گاوداريها، مراكز تحقيقاتي دامپزشكي و آزمايشگاهها، مراكز تلقيح مصنوعي، كشتارگاههاي دام و طيور و كارخانجات جوجه كشي.

آلدكول را مي‌توان به طرق زير مصرف نمود:

اسپري روي سطوح، ،شستشوي سطوح با استفاده از دستگاههاي فشار قوي، استفاده از كپسولهاي كف، مه پاشي.

 

آلدكول موثر برويروس‌هاي بدون پوشش و پوشش‌دار:

 

گروه ويروس‌ها

بيماريها و گونه هاي ويروسي مهم

 

حيوانات حساس

 

Picorna

 

تب برفكي

رينو ويروس

انسفالوميليت طيور

هپاتيت ويروسي اردك

نشخواركنندگان

گاو(انسان)

طيور

اردك

Reo

رئو ويروسها

روتا ويروسها

پستانداران، طيور

پستانداران

Parvo

پارو ويروس

هپاتيت پارو ويروسي

سگ، گاو ، (انسان)

غاز

Papova

پاپيلوما ويروسها

پستانداران

Adeno

آدنو ويروس‌ها

پستانداران ، طيور

Birna

گامبورو

طيور

Flavi

بيماري مخاطي(MD,BVD)

انسفاليت‌هاي Tick-borne

گاو

نشخواركنندگان

Toga

انسفالوميليت اَسبي

اَسب

Orthomyxo

آنفلوانزا

پستانداران، طيور

Paramyxo

پارا آنفلوانزا

نيوكاسل

ويروس‌هاي سنسيشيال تنفسي

طاعون گاوي

پستانداران

طيور

پستانداران

گاو

Rhabdo

هاري

استوماتيت وزيكولار

پستانداران

اَسب، گاو

Retro

لكوز

كمخوني عفوني اَسب

پستانداران، طيور

اَسب

Corona

انتريت كرونا ويروسي

برونشيت عفوني

پستانداران

طيور

Herpes

IBR-IPV

بيماري هرپس ويروسي اَسب

لارينگو تراكيت عفوني(ILT)

مارك

گاو

اَسب

طيور

طيور

Pox

آبله

ميكسوماي عفوني

زخم دهان

پستانداران، طيور

خرگوش

گاو ، گوسفند

Borna

برنا ويروسها

اَسب ، گوسفند

(کاتالوگ)

 

تلفن : 88612919-021
فکس: 88612916-021

info @ Golbid.com