E-Mail HOME  

ALIMET

اَليمت (متيونين مايع)

 

بازدهي مناسب پرورش طيور به توانايي سنتز پروتئين بستگي دارد. بسياري از اسيدهاي آمينه كه واحدهاي ساختاري پروتئين‌ها را تشكيل مي‌دهند توسط بدن ساخته مي‌شوند اما اسيدهاي آمينه ضروري‌كه بدن قادر به سنتز آنها نيست بايد به غذا افزوده شوند. يكي از اين اسيدهاي آمينه ضروري متيونين (Methionine) است. اگر متيونين به ميزان كافي در‌جيره‌غذايي وجود نداشته باشد بدن قادر به رشد و توليد پروتئين به ميزان كافي نخواهد بود. لذا بايد جيره‌هاي غذايي را با افزودن آن تكميل نمود.

اَليمت به عنوان منبع مايع متيونين اولين بار در‌سال 1979 ميلادي توسط كارخانه NOVUS  آمريكا به بازار آمد و هم اكنون قسمت اعظم مصرف جهاني متيونين را به خود اختصاص داده است . اَليمت يك اسيد ارگانيك نيز محسوب مي‌شود ‌، بنابراين علاوه بر‌خواص تغذيه‌اي ، مزاياي بسيار ديگري را هم به عنوان يك اسيد ارگانيك تخصصي به همراه دارد .

هيچگونه تفاوتي بين اَليمت و متيونين پودر از لحاظ بازده به عنوان منبع آمينو‌اسيد سولفوره وجود ندارد. مزيتي كه در عملكرد طيور تغذيه شده با اَليمت ، نسبت به متيونين پودر ، در برخي آزمايشات ديده مي‌شود ،‌ احتمالاً به علت خاصيت اَليمت به عنوان يك اسيد ارگانيك ، در جيره هاي فاقد آنتي‌بيوتيكهاي مشوق رشد مي‌باشد.

استرس گرمايي و اليمت:

 استرس گرمايي باعث كاهش اشتها ، افزايش ضريب تبديل، كم شدن فعاليت ، آلكالوز تنفسي و در نهايت كاهش بازده طيور مي‌شود.

اَليمت بهترين منبع متيونين در شرايط استرس حرارتي است. جذب اَليمت از طريق انتشار غيرفعال است بنابراين تحت تاثير استرس حرارتي قرار نمي‌گيرد. درصورتيكه تحقيقات جديد نشان مي‌دهد جذب ِمتيونين پودر در پرندگاني كه در‌معرض‌استرس حرارتي قرارگرفته‌اند با راندمان كمتري انجام مي‌شود و به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌يابد.

 استفاده از اَليمت در دوره استرس حرارتي باعث رشد بيشتر، ضريب تبديل غذايي بهتر و مرگ و مير‌كمتر مي‌شود.

اَليمت به عنوان يك اسيد ارگانيك تخصصي و يك ماده ضد باكتري در خوراك:

اَليمت علاوه بر منبع متيونين مايع به عنوان يك اسيد ارگانيك نيز شناخته شده است امروزه تاثير اسيد‌هاي‌ارگانيك بر افزايش كار‌آيي و بازده مواد غذايي ثابت شده است.

اسيدهاي ارگانيك از راه هاي مختلفي مانند افزايش فعاليت آنزيم پپسين ، افزايش ماندگاري غذا در معده و جلوگيري از رشد و تكثير باكتري هاي بيماري‌ زا در خوراك باعث بهبود بازده خوراك مي‌شوند.

 از‌جمله اسيدهاي ارگانيك تخصصي و متداول اسيد فرميك است. نمودار زير مقايسه عملكرد اسيد فرميك و اَليمت را به عنوان دو اسيد ارگانيك بر روي سالمونلا نشان مي‌دهد. همانطور‌كه ملاحظه مي‌شود اثر ضد باكتري اَليمت بر روي سالمونلا بيشتر از اسيد فرميك مي‌باشد.

اَليمت به عنوان بازدارنده رشد قارچها در خوراك:

بسته به شرايط نگهداري و ذخيره خوراك ، هيچ تضميني وجود ندارد كه خوراك با كيفيت بالا ، ويژگيهاي خود را تا زماني‌كه به مصرف مي‌رسد حفظ كند. يكي از عواملي كه باعث بروز مشكلات متعدد و افت كيفيت مي‌شود‌ رشد قارچها است . تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد كه اَليمت روي رشد قارچها در خوراك اثر بازدارنده دارد.طبق آزمايشات انجام شده ، در شرايط رطوبتي متفاوت (خوراك با 2% ، 4% و 6% رطوبت اضافي) در تمام موارد اَليمت باعث كاهش رشد قارچها شده است.

اَليمت و درمان سنگهاي ادراري طيور:

طبق تحقيقي كه در دانشگاه پنسيلوانيا درباره اثر اَليمت بر روي اسيدي كردن ادرار و درمان سنگهاي ادراري انجام شده است، افزودن 6/0 درصد اَليمت به خوراك، بدون اينكه باعث اسيدوز شده يا عارضه جانبي افزايش ادرار اتفاق بيفتد ، به طور معنا داري باعث اسيدي شدن ادرار ، حل شدن سنگهاي ادراري و دفع كلسيم اضافي مي‌شود. زماني‌كه نقرس در گله تشخيص داده مي‌شود، معمولاً گله دچار ضايعات برگشت ناپذير‌كليه شده است . استفاده از اَليمت و اسيدي كردن ادرار كمك مي‌كند تا تعدادي از طيور با وجود عملكرد ناقص كليه زنده بمانند و تلفات كاهش پيدا‌كند.

 

اَليمت و كاهش گاز آمونياك در سالن و كاهش رطوبت بستر :

اَليمت هنگام متابوليسم نيتروژن اضافي بدن طيور را به مصرف ساخت متيونين مي‌رساند بنابراين ميزان اوره دفعي پايين مي‌آيد و در نتيجه از ميزان گاز آمونياك سالن كاسته مي‌شود. از آنجاييكه ميزان نيتروژن دفعي در متابوليسم متيونين پودر افزايش پيدا مي‌كند، كليه مجبور به دفع آب بيشتر براي دفع اين نيتروژن مي‌شود كه در نهايت منجر به افزايش رطوبت بستر مي‌گردد .با استفاده از اَليمت رطوبت بستر تا 12 درصد كاهش پيدا مي‌كند.

 

اَليمت به عنوان منبع متيونين در نشخوار‌كنندگان :

از متيونين پودر در نشخواركنندگان نمي‌توان به عنوان مكمل استفاده كرد زيرا در اثر تجزيه ميكروبي در شكمبه از بين‌مي‌رود. طبق تحقيقات انجام شده بر خلاف متيونين پودر كه تحت تجزيه ميكروارگانيسمي شكمبه از بين مي‌رود اَليمت لااقل 40% خاصيت عبوري از شكمبه دارد و 17-10 ساعت زودتر از متيونين پودر از شكمبه عبور مي‌كند.

با استفاده از اَليمت به عنوان منبع مايع متيونين ، مي‌توان جيره با كيفيت بالاتر و هزينه كمتر ساخت و كميت و كيفيت شير را هم ارتقا داد.

جذب اَليمت علاوه بر روده كوچك از طريق شكمبه و شيردان هم انجام مي‌شود در حاليكه متيونين پودر فقط از طريق روده‌ها جذب مي‌شود. افزودن اَليمت به جيره‌اي كه دچار فقر متيونين است اما از لحاظ اسيدهاي آمينه ديگر مثل ليزين تامين مي‌باشد باعث افزايش ميزان توليد شير مي‌شود . همچنين كيفيت شير نيز ارتقا يافته و ميزان پروتئين و چربي شير بيشتر مي‌شود.

 

اَليمت اين امكان را به متخصصين تغذيه مي‌دهد تا ميزان پروتئين خام جيره (CP) را كاهش دهند و بدين ترتيب باعث كاهش اوره خون شوند زيرا اَليمت بر خلاف متيونين پودر، فاقد نيتروژن در ساختمان خود مي‌‌باشد.

به علاوه اَليمت باعث بهبود تخمير ، سنتز پروتئين ميكروبي و در نهايت افزايش پروتئين قابل مصرف مي‌شود.

اَليمت به عنوان منبع متيونين در آبزيان :

از آغاز قرن 21 استفاده از اَليمت در صنايع آبزيان به طور گسترده‌اي متداول شده‌است . خوراك پلت معمولاً بلا فاصله پس از اينكه در اختيار ماهي قرار مي‌گيرد خورده مي‌شود. بنابراين ميزان حلاليت مواد تشكيل دهنده آن در15 دقيقه اول اهميت زيادي دارد.

طبق تحقيقات انجام شده، هيچگونه تفاوت معنا داري بين حلاليت متيونين پودر و اَليمت استفاده شده در خوراك آبزيان وجود ندارد.

اَليمت و صنايع توليد خوراك:

اَليمت امكانات بسياري را در اختيار توليد‌كنندگان خوراك قرار مي‌دهد. اَليمت نسبت به متيونين پودر يكنواخت تر در خوراك مخلوط مي‌شود و در محصول نهايي همگني بيشتري ديده مي‌شود.

بر اساس تحقيقات انجام شده هنگام استفاده از اَليمت ، به علت جذب توسط اجزاي جامد خوراك و خاصيت پلت لوبريكنت ، انرژي مصرفي در خط توليد 15-10% كاهش پيدا مي‌كند. با استفاده از اَليمت ، ضايعات تقريباً به صفر مي‌رسد و از ايجاد گرد و غبار ناشي از مواد پودري اجتناب مي‌شود. هنگامي كه از اَليمت در توليد پلت استفاده مي‌شود مي‌توان دما را تا 5 درجه فارنهايت بالاتر برد كه باعث ژلاتينيزاسيون بهتر مي‌شود. ژلاتينيزاسيون بهتر، قابليت استفاده خوراك را براي موجودات زنده افزايش مي‌دهد و همچنين تاريخ مصرف محصول را بالاتر مي‌برد. افزايش دما به كنترل سالمونلا در خوراك هم كمك مي‌كند.

 اَليمت به علت بسته بندي خاص و ويژگي مايع بودن ، امكان ايجاد اتوماسيون در خط توليد را فراهم مي‌كند. با ايجاد اتوماسيون و كاهش دخالت نيروي انساني ، علاوه بر صرفه جويي در هزينه، دقت نيز افزايش پيدا مي‌كند و احتمال اشتباه ناشي از عوامل انساني كاسته مي‌شود.

شايان ذكر است كه نصب تجهيزات اَليمت رايگان مي‌باشد.

 


 

- بهترين منبع تامين كننده متيونين براي دام ، طيور و آبزيان

- ايجاد رشد بيشتر ، ضريب تبديل غذايي بهتر و تلفات كمتر به خصوص در شرايط استرس حرارتي

- داراي خواص ضد باكتري و بازدارنده رشد قارچها در خوراك به عنوان يك اسيد ارگانيك قوي

- درمان سنگهاي ادراري طيور

- كاهش گاز آمونياك سالن و رطوبت بستر

- قابليت عبور از شكمبه و افزايش دهنده سنتز پروتئين ميكروبي

- افزايش دهنده ميزان شير و پروتئين و چربي آن

- كاربرد آسان و اختلاط يكنواخت در خوراك

- كاهش دهنده انرژي مورد لزوم جهت پلت نمودن خوراك

- قيمت مناسب، حداقل ضايعات و پايين بودن هزينه هاي نگهداري و حمل و نقل

(کاتالوگ)

(Novus)سایت شرکت سازنده

 

تلفن : 88612919-021
فکس: 88612916-021

info @ Golbid.com