دسته: خوراک دام و طیور

کنسانتره 2.5% گوشتی چمپریکس

  کنسانتره چمپریکس تامین مواد ریز مغذی مورد نیاز جوجه های گوشتی و بافت همگن کنسانتره دو خصوصیت مهم کنسانتره چمپریکس می باشد که می تواند به خوبی در پرورش طیور ایران تطابق داشته باشد. بافت همگن کنسانتره به سبب مقدار مصرف کم پرنده (25 کیلوگرم در یک تن خوراک)،ضروری بوده و یکنواختی آن موجب […]

جایگزین شونده شیر، تنتو میلک اسپشیال

  تنتومیلک اسپشیال یک جایگزین شونده شیرکامل برای تغذیه و پرورش گوساله هاست. اگر سیستم تغذیه ای در مزرعه شما هر یک از روش های اتوماتیک یا دستی باشد تنتومیلک اسپشیال بهترین انتخاب برای هر دو این سیستم های تغذیه ای خواهد بود.ترکیب این جایگزین شونده شیر به گونه ای از مواد خام مرغوب و […]

جایگزین شونده شیر، تنتومیلک اکسترا

تنتومیلک اکسترا یک جایگزین شونده شیرکامل برای تغذیه و پرورش گوساله هاست. اگر شما خواهان دست یافتن به رشد روزانه بالا و دوره پرورش کوتاه هستید تنتومیلک اکسترا انتخابی عالی خواهد بود. ترکیب بالانس شده تنتومیلک اکسترا مصرف زودتر علوفه خشبی و کنسانتره را تضمین می نمایدو تنتومیلک اکسترا بر پایه فراورده های شیری دارای […]