دسته: سموم

سم موش کش (Pest Off)

ماده موثره: برودیفاکوم (Brodifacoum ) ترکیب: یک کیلوگرم از محتویات بسته حاوی 0.05 گرم برودیفاکوم مخلوط  با قطعات پلت شده غلات  و مواد جلب کننده جوندگان می باشد. گروه شیمیایی: ترکیب جدید ضد انعقادی (نسل دوم آنتی کوآگولانت ها) خواص دارویی: برودیفاکوم (Brodifacoum ) بعنوان یک ماده ضد انعقادی قوی نسل دوم با جلوگیری از […]

سم مگس (Radikal Fly Bait Forte)

رادیکال فلای بیت فورت یک محصول موثر و قابل استفاده بصورت اسپری ، قلم کشی و یا پودر، جهت از بین بردن مگس ها می باشد. این محصول یک حشره کش قوی بر پایه استراسید فسفریک بوده که حاوی متومیل می باشد. آزامتیفوس که ماده موثره ی این محصول می باشد در صورت خورده شدن […]