دسته: ضد عفونی کننده ها

آلدکوک

  ضد عفونی کننده اختصاصی بر علیه عوامل ایجاد کننده بیماری کوکسیدیوز طیور، ترکیبی خاص بر علیه کوکسیدیاها و تخم کرمهای گرد، مبارزه علیه بیماری کوکسیدیوز: بیماری کوکسیدیوز توسط انگلهای پروتوزوآیی از جنس آیمریاها ایجاد شده ویکی از مهمترین بیماریهای طیور وگونه های دیگرحیوانات از نقطه نظر ایجاد زیانهای فراوان اقتصادی میباشند. تخم این انگلهای […]

اکسی کل

اُكسی كُل (OXYCOL) تقاضای جهانی برای محصولات با كیفیت كشاورزی، اهمیت كنترل بیماریها را به صورت فزآینده ای افزایش می دهد. برنامه‌های بهداشتی مناسب و انتخاب ضد عفونی كننده‌ها با سطوح موثر برایایجاد امنیت زیستی كارآمد  ضروری اند. وجود پراستیك اسید با فرمول جدید، غیر خورنده و غیر سمی، به لحاظ تولید پراستیك اسید در […]

آلدکول FF

آلدکول FF انتخاب برتر از ضدعفونی کننده‌های برتر از بين برنده ويروس های گامبورو، کليه تحت تيپ های آنفلوانزا (H5 , H7 , H9 , . . .)، برونشيت، نيوکاسل و . . . حاويی گلوتار آلدئيد و‌ نسل‌ اول‌ و چهارم‌ ترکيبات‌ چهارتايی آمونيم‌ با قابليت‌ ميکروب‌ کشی بالا و افزايش‌ مقاومت‌ در برابر بار […]

آلدکول 03

  صنعت دامپروری مدرن سیستم پرورش متراكم(intensive)، حیوانات اهلی را در معرض بیماریهای ویروسی متعددی قرار می‌دهد كه باعث افزایش مرگ و میر، كاهش تولید و سوددهی كمتر می‌‌‌گردد. ضدعفونی كننده‌ها می‌توانند این خطر‌ها را به حداقل رسانده وازرشدمیكروارگانیسم‌های بیماریزاجلوگیری نمایند. شركت EWABO آلمان تولیدكننده ضدعفونی آلدكول03 با فرمولی بسیار فعال و اختصاصی، حاوی فرمالدئید،گلوتارآلدئید […]