دسته: محصولات MSD

اگزولت

اگزولت داروی جدید کنترل کامل مایت فرمز داروی اگزولت تولیدی شرکت ام اس دی مدیریت جامع کنترل مایت را در اختیار شما قرار می دهد. اگزولت که از طریق آب آشامیدنی تجویز می گردد باعث کاهش استرسی هست که از طریق درمانهای معمولی با اسپری مواد شیمیایی ایجاد گشته و همچنین از خطرات مواد شیمیایی […]

آویگارد Aviguard

ایجاد محیط بدون باکتریهای مضر   تهیه شده ازمیکرو فلور طبیعی روده طیور -پودر محلول در آب -قابل مصرف در مرغ و بوقلمون آویگارد یک محصول طبیعی و میکروفلور زنده روده میباشد که از جوجه های اس پی اف و به روش تخمیر تولید میگردد. تهیه این محصول بمنظور تثبیت و جایگزین کردن و یا […]