برچسب: افزودنی

کاپسانتال

کاپسانتال  EBS  دیدن رنگهای طبیعی با کاپسانتال دارای طبیعی ترین و فعال ترین رنگدانه در اغلب موارد مصرف کنندگان کیفیت غذا را در رابطه با رنگ آن می دانند. به همین دلیل استفاده از رنگدانه های طبیعی در خوراک حیوانات علی الخصوص مرغ تخمگذار، مرغ گوشتی، ماهی سالمون، میگو و سایرآبزیان رواج پیدا کرده است. […]

سالموسان

سالموسان درمانی موثر   اثرات چندگانه سالموسان:   اثر بلوکه کردن سالموسان بر اثر جلوگیری از اتصال تاژکهای سالمونلا به سلولهای دیواره روده از ایجاد کلنی های باکتریایی جلوگیری می نماید   در نتیجه باعث ایجاد اثری قطعی وغیرقابل برگشت میشود   منحصر به فرد عملکردی منحصر به فرد که نیازی به واسطه های متابولیکی […]