برچسب: تنفس

منتوفین

پیشگیری بهتر از درمان است منتوفین راه حل طبیعی مزایای منتوفین کاربرد در همه گونه های حیوانی استفاده سالم و اقتصادی تعدیل بهینه پاسخ های سیستم ایمنی بعد از واکسیناسیون بدون باقی مانده دارویی، بدون مقاومت دارویی بهبود عملکرد   بیماریهای تنفسی بیماری‌های تنفسی دارای منشا ویروسی و باکتریایی دلایل اصلی مرگ و میر و […]