برچسب: سالموسان

سالموسان

سالموسان درمانی موثر   اثرات چندگانه سالموسان:   اثر بلوکه کردن سالموسان بر اثر جلوگیری از اتصال تاژکهای سالمونلا به سلولهای دیواره روده از ایجاد کلنی های باکتریایی جلوگیری می نماید   در نتیجه باعث ایجاد اثری قطعی وغیرقابل برگشت میشود   منحصر به فرد عملکردی منحصر به فرد که نیازی به واسطه های متابولیکی […]