اسیدیفایر آب اسید پلاس

اسیدیفایر آب اسید پلاس

 

نماینده و وارد کننده: شرکت آبی فارمد

اسید پلاس

برای هضم و جذب بهتر، رشد مطلوب تر و pH مناسب دستگاه گوارش

ترکیب:

هر لیتر حاوی:

90% Acetic Acid
10% مخلوطی از اسانس های گیاهی شامل:

Solidago Virgaurea, Spirea Ulmaria, Polygonum Aviculare, Marrticaria Chammomilla, Potentilla Anserina, Artemisia Absinthium

مکانیسم اثر:

حضور مخلوطی از اسانس های گیاهان دارویی به همراه اسید آلی موجب افزایش نفوذ یون هیدروژن به درون دیواره میکروارگانیسم خواهد شد. لذا سرعت تخریب دیواره سلولی بیشتر شده و در نتیجه باکتری های بیماری زا از بین می روند.

1

عصاره های گیاهی اثرات ضد التهابی مخاط روده، ضد اسهال، تقویت کننده سیستم ایمنی، کمک به دفع سموم، اثرات ضد قارچی، ضد استرس، اشتها آور، ضد عفونی کننده و ضد باکتریایی دارند.

با افزودن اسید پلاس به آب آشامیدنی، pH آن کاهش یافته و پس از مصرف سیستم گوارشی طیور بهبود می یابد. با کاهش pH دستگاه گوارش، باکتری های مفید عملکرد بهتری نسبت به باکتری های بیماری زا خواهند داشت. از طرف دیگر اسانس های گیاهی موجب بهبود هضم و جذب، رشد و راندمان غذایی طیور خواهد شد. این اثر در بهبود فرم بدنی و کیفیت کود دیده می شود.

نبود بهداشت مناسب در آب آشامیدنی موجب ایجاد بیوفیلم در تجهیزات آبخوری و در نتیجه گرفتگی لوله ها و حضور میکروارگانیسم های مخرب در آب آشامیدنی پرندگان خواهد شد. با استفاده از اسید پلاس می توان از این آسیب جلوگیری نمود.

2

اسید پلاس می تواند در موارد زیر کاربرد داشته باشد:

  • جلوگیری از رشد و نمو باکتری های ایجاد کننده بیوفیلم در اثر کاهش pH آب
  • کاهش pH دستگاه گوارش، کنترل آنتریت های میکروبی، بهبود متابولیسم پروتئین ها و در نتیجه کنترل مشکلات کلیوی
  • در موارد بروز تنش مانند گرما و بیماری که برهم زننده ی فلور طبیعی روده است
  • افزایش وزن بهتر، هضم، جذب، بهبود فرم بدنی و راندمان غذایی خوراک
  • بهبود تولید مرغان تخمگذار و مادر گوشتی
  • ایجاد مقاومت در برابر بیماری ها
  • کاهش گاز آمونیاک سالن
  • کاهش تخم مرغ های کثیف

تحقیق صورت گرفته در مورد استفاده اسید پلاس در واحد پرورش تجاری جوجه گوشتی در Western cape آفریقای جنوبی (Pretorius et al., 2009)

درصد اختلاف گروه شاهد گروه مصرف کننده اسید پلاس
360.000 *40.000 تعداد
5.7% + 1700 1797 وزن نهایی بر حسب گرم
5.82%- 10.3% 4.58% تلفات بر حسب درصد

با توجه به نتایج فوق وزن نهایی حدود 6% افزایش یافته و تلفات نیز 6% کاهش یافته است.

گونه و مقدار مصرف:

طیور گوشتی: 2 بار در هفته به مدت 12 ساعت. 1 لیتر در هر هزار لیتر آب آشامیدنی

مرغان مادر و تخمگذار: 1 بار در هفته به مدت 12 ساعت. 1 لیتر در هر هزار لیتر آب آشامیدنی

نحوه ی مصرف:

یک لیتر از اسید پلاس را در 1000 لیتر آب آشامیدنی رقیق کرده 2 بار در هفته هر بار بمدت 12 ساعت بصورت متوالی در آب آشامیدنی  مصرف گردد ( PH آب آشامیدنی باید افت کرده و به حدود 4.5 برسد). البته با توجه به کیفیت های متفاوت آب مصرفی توصیه می شود جهت تعیین میزان دقیق تر اسید پلاس مورد نیاز برای آب آشامیدنی فارم ابتدا 1 لیتر از آب آشامیدنی مورد نیاز را در ظرفی ریخته سپس تا رسیدن PH محلول به PH مناسب (4.5) اسید پلاس را قطره قطره به آن اضافه نمایید. سپس میزان مصرف در 1000 لیتر را به تناسب به دست آورید.

 

Save

نوشته های مرتبط