دسته: پروبیوتیک

آویگارد Aviguard

ایجاد محیط بدون باکتریهای مضر   تهیه شده ازمیکرو فلور طبیعی روده طیور -پودر محلول در آب -قابل مصرف در مرغ و بوقلمون آویگارد یک محصول طبیعی و میکروفلور زنده روده میباشد که از جوجه های اس پی اف و به روش تخمیر تولید میگردد. تهیه این محصول بمنظور تثبیت و جایگزین کردن و یا […]