برونشیت Ma5

برونشیت Ma5

واکسن برونشیت Ma5

ترکیب:

هر واکسن حاوی حداقل 3log10 EID50   ویروس زنده برونشیت طیور، سویه Ma5 می باشد.

 

 

فرم واکسن:

لئوفیلیزه

 

مورد مصرف:

واکسیناسیون طیور برای مقابله با ( محافظت در برابر ) برونشیت عفونی

این واکسن می تواند به عنوان واکسن اولیه و همچنین ثانویه در برنامه های واکسیناسیون علیه این بیماری مورد استفاده قرار گیرد.

 

تداخل:

در صورت استفاده طبق برنامه پیشنهادی شرکت، ندارد.

 

در صورت استفاده در حین زمان تخم گذاری:

هیچ واکنش منفی در این مورد دیده نشده است. در صورت ایجاد هر مزاحمت و استرسی برای طیور، می توان یک افت تولید را انتظار داشت.

 

تداخل اثر:

این واکسن می تواند با سایر واکسن های تنفسی، بخصوص واکسن نوبیلیس کلون 30 این شرکت ( با رعایت نسبت مناسب) استفاده گردد. این ترکیب و نسبت به درستی در واکسن Ma5+ Clone30  رعایت شده است.

 

نحوه مصرف:

بصورت اسپری (قطرات درشت)، آشامیدنی و قطره (چشمی، بینی)

میزان و اندازه واکسن مورد استفاده، به سن و دستگاه مصرفی بستگی دارد.

 

استفاده بیش از حد مصرف ( Overdose):

هیچ نشانه ای ندارد( بی خطر)

 

دوره منع مصرف:

ندارد.

 

نگهداری:

در دمای 8-2 درجه سانتی گراد و در تاریکی نگهداری شود.

 

برنامه پیشنهادی واکسیناسیون:

این واکسن برای استفاده از روز اول قابلیت داشته و بی خطر است.

گوشتی: روز اول، اسپری با قطرات درشت و یا قطره (چشمی / بینی).

مادر و تخم گذار: واکسیناسیون در روز اول، به روش اسپری با قطرات درشت و یا قطره. واکسیناسیون مجدد در حدود 6 هفتگی به روش اسپری، قطره یا آشامیدنی.

پس از اولین واکسیناسیون، ایمنی حدود 6 هفته دوام خواهد یافت ( در صورت مصرف صحیح واکسن).

 

بسته بندی:

کاپ‌های 2500 دوزی

 

کاپ برونشیت Ma5
کاپ برونشیت Ma5
نوشته های مرتبط