آذر ۲۲ ۱۳۹۶ 0Comment

برگزاری همایش استان اصفهان آذر ماه 96

موضوع: نکات ضروری در خصوص انتخاب افزودنی ها و ضدعفونی ها

محل برگزاری: سالن همایش هتل آسمان اصفهان

زمان: آذر ماه 96

با حضور آقای دکتر مهدی میرسلیمی و آقای مهندس رضا میرسلیمی و آقای دکتر سبزی