دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور دامپزشکی، ژنتیک و اصلاح نژاد دام استان قزوین

زمان: ۱ الی ۴ آبان ماه ۹۷

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین