رینو تراکئیت ماکیان (مرغ و بوقلمون) Nobilis RT inac

رینو تراکئیت ماکیان (مرغ و بوقلمون) Nobilis RT inac

ترکیب:

ویروس ART  سویه But 1#8544 ، حاوی حداقل 10 لوگ واحد الیزا

 

فرمولاسیون:

مخلوط آب در روغن

 

گونه هدف:

مرغ و بوقلمون

 

موارد مصرف:

برای ایمن سازی فعال گله های مادر و تخمگذار مرغ و مادر بوقلمون در جهت کاهش تلفات و علائم بالینی ( شامل افت تولید تخم مرغ) به علت درگیری با بیماری رینو تراکئیت ماکیان (SHS یا سندروم سرمتورم)

 

برنامه واکسیناسیون:

20-14 هفتگی در مرغ های مادر و 28 هفتگی در بوقلمون های مادر واکسن نباید نزدیکتر از 4 هفته به زمان تخم گذاری تزریق گردد. این واکسن به ماکیانی تزریق میگردد که حداقل 6-4 هفته قبل با واکسن زنده TRT  واکسینه شده باشند.

 

دز مصرفی:

0.5 میلی لیتر به ازاء هر پرنده

 

نحوه استفاده:

تزریق عضلانی ( در عضلات سینه یا ران) و یا تزریق زیر جلدی ( در پایین و پشت گردن)

 

دوره پرهیز از مصرف:

ندارد.

 

بسته بندی:

در ویال های شیشه ای(PET)، پانصد میلی لیتری (1000 دزی )

 

نگهداری:

بین 8-2 درجه سانتیگراد و دور از نور و یخ زدگی نگهداری شود.

 

نکات مهم:

  • فقط پرنده های سالم را واکسینه نمایند.
  • قبل از مصرف، به واکسن اجازه دهید تا هم دمای اتاق شود.( 25-15 درجه سانتی گراد)
  • ویال های باز شده باید ظرف 3 ساعت کاملا مصرف شوند.
  • با واکسن های دیگر مخلوط ننمایید.
  • قبل و در حین استفاده، واکسن را تکان دهید.

 

تداخل اثر و هشدارها:

در صورت رعایت نکات ذکر شده فوق، ندارد.

 

اطلاعات تکمیلی:

ویال هایی که تمامی و یا قسمتی از آنها مصرف شده است باید طبق قانون دامپزشکی کشور معدوم گردند.

نوشته های مرتبط