شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور و دامپزشکی