نمایشگاه فارماپک خاورمیانه

نمایشگاه فارماپک خاورمیانه

زمان: 1397/11/10 تا 1397/11/12

مکان: ایران – جزیره کیش

این نمایشگاه در حوزه ی وسایل و تجهیزات بسته بندی، بسته بندی اولیه و ثانویه، طراحی خطوط تولیدی و مهندسی، تولید تجهیزات و مواد اولیه ی بسته بندی، طراحی بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی، مواد اولیه و ترکیبات شیمیایی و فرمولاسیون دارویی، طراحی و ساخت سرنگ، تیوپ، اقلام تزریقی، ویال، قوانین و مقررات صنایع دارویی و نوآوری ها در صنعت داروسازی، حمل و نقل دارو و زنجیره سرد، توسط” سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی” برگزار خواهد شد.

نوشته های مرتبط