کنسانتره 2.5% گوشتی چمپریکس

کنسانتره 2.5% گوشتی چمپریکس

 

کنسانتره چمپریکس

تامین مواد ریز مغذی مورد نیاز جوجه های گوشتی و بافت همگن کنسانتره دو خصوصیت مهم کنسانتره چمپریکس می باشد که می تواند به خوبی در پرورش طیور ایران تطابق داشته باشد.

بافت همگن کنسانتره به سبب مقدار مصرف کم پرنده (25 کیلوگرم در یک تن خوراک)،ضروری بوده و یکنواختی آن موجب یکنواخت شدن دان ساخته شده در واحد های پرورشی می گردد. استفاده از یونیت های میکس ریز مغذی (micro-unit mixing)  به روز و کارامد در خصوص با با میکس مواد ویتامینی با کریر های متناسب (carrier) با آن محصول با چگالی پایین موجب شده تا بافت ویتامینی به طور کامل در کنسانتره پخش شده و تمامی سطوح این کنسانتره را در بر می گیرد.

بالا بودن چگالی مواد معدنی، موجب ته نشینی این مواد در میکسر ها می شود، لذا تنظیم چگالی مطلوب، کریر ها در وهله اول و استفاده از دستگاه میکسر مناسب و خاص برای میکس مواد معدنی اهمیت بافت همگن را افزایش می دهد.

 

مواد تشکیل دهنده:

استفاده از اسید های آمینه مورد نیاز پرنده طبق کاتالوگ احتیاجات جوجه های گوشتی، این کنسانتره می تواند تمامی نیاز های اسید آمینه ای جوجه های گوشتی را مرتفع سازد. تمامی اسید های آمینه به کار رفته در این محصول دارای مجوز های لازم اتحادیه اروپا را دارد.

ویتامین های موجود در این محصول طبق استاندارد اتحادیه اروپا و نیاز های واقعی پرندگان تحت شرایط پرورش در ایران بالانس شده است تا حدالمقدور نیاز به استفاده از ویتامین های آشامیدنی را در طول پرورش به حداقل رساند.

مواد معدنی به کار رفته از نظر عناصر سنگین در سطح مجاز اتحادیه اروپا می باشد و توازن بر اسان قابلیت جذب این مواد صورت گرفته است تا پرندگان بتوانند نیاز خود را با استفاده از این کنسانتره به حداقل برسانند.

 

مزایای مصرف:

با مصرف این کنسانتره مصرف کنجاله سویا در کل دوره پرورش به حدی خواهد بود که برای پرورش دهنده اقتصادی باشد.

می توان از آن در جیره های مختلف جهت عملکرد های پرورشی متفاوت استفاده نمود.

با استفاده از این کنسانتره عملکرد مناسب طیور در طول دوره پرورش به واسطه توازن مناسب آن مشاهده خواهد شد.

این کنسانتره می تواند باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی و شاخص تولید شود.

 

نوشته های مرتبط