گامبورو Nobilis D78

گامبورو Nobilis D78

 

 

ترکیب:

هر کاپ شامل حداقل 4Log10TCID50 از واکسن زنده گامبورو سویه D78 به ازاء هر دز می باشد. این واکسن بصورت Clone (کلون) از پلاک های همسان تهیه شده است.

 

شکل دارویی:

لئوفیلیزه

 

مورد مصرف:

واکسیناسیون فعال پرندگان بر علیه بیماری گامبورو. این واکسن از روز 7 الی 28 قابل استفاده می باشد، روز دقیق واکسیناسیون بسته به سابقه واکسیناسیون گله و تیتر مادری آنها دارد.

پرندگانی که تیتر آنتی بادی مادری ندارند را می توان در روز اول واکسینه نمود.

 

تداخل:

 • در صورت مصرف طبق دستور، ندارد.
 • با سایر واکسن های زنده مصرف نشود(همزمان).

 

روش مصرف:

یک دز ( حداقل 4Log10TCID50  ) به ازاء هر پرنده از طریق آشامیدنی، اسپری یا قطره چشمی / بینی. مقدار (حجم) مصرفی، بسته به روش مصرف متغیر می باشد.

 

نکات تکمیلی:

 • مصرف بیش از دز پیشنهادی، عوارض به دنبال نداشته است( سلامت و بی خطری واکسن).
 • پس از رقیق کردن، در ظرف 2 ساعت مصرف شود.
 • در دمای 8-2 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.
 • در شرایطی که میزان آنتی بادی بسیار متغیر باشد، توصیه میشود پرندگان 2 بار و با فاصله یک هفته واکسینه شوند.
 • اولین علائم پاسخ ایمنی (آنتی بادی) در عرض یک هفته پس از واکسیناسیون مشاهده می گردد.
 • این واکسن بصورت کلون تهیه شده است، بنابراین شامل یک تحت جمعیت ویروسی است، واکنش به واکسیناسیون و پاسخ ایمنی آن قابل پیش بینی می باشد و همچنین امکان برگشت ویروس واکسنی به ویروس بیماری زا وجود ندارد.
 • D78 کمترین صدمه را به بورس می زند:
 1. سرکوب ایمنی یا عفونت ثانویه دیده نمی شود.
 2. گله یکسان تر و همدست تر به سن بازار می رسند.
 3. ضریب تبدیل و سایر شاخص های تولید بهتری خواهند داشت.

 

بسته بندی:

در کاپ های حاوی 2500 دز

تخریب بورس :میزان کاهش لنفونیت ها

 

میزان حفاظت اندازه گیری شده توسط ELISA ( با اندازه گیری آنتی ژن)

نوشته های مرتبط