دسته: دارو

دارو اگزولت

اگزولت

اگزولت داروی جدید کنترل کامل مایت فرمز داروی اگزولت تولیدی شرکت ام اس دی مدیریت جامع کنترل مایت را در اختیار شما قرار می دهد. اگزولت که از طریق آب آشامیدنی تجویز می گردد باعث کاهش استرسی هست که از طریق درمانهای معمولی با اسپری مواد شیمیایی ایجاد گشته و همچنین از خطرات مواد شیمیایی […]