برچسب: فیداکسپو

چهارمین همایش بین المللی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران( فید اکسپو ۲۰۱۸) مردادماه ۹۷

چهارمین همایش بین المللی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران( فید اکسپو ۲۰۱۸) بوستان گفتگو در تاریخ ۲۰ تا ۲۲ مرداد ۹۷ در محل مجتمع نمایشگاهی گفتگوی تهران برگزار گردید.    

چهارمین همایش بین المللی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران( فید اکسپو ۲۰۱۸)

چهارمین همایش بین المللی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران( فید اکسپو ۲۰۱۸) بوستان گفتگو در تاریخ ۲۰ تا ۲۲ مرداد ۹۷ در محل مجتمع نمایشگاهی گفتگوی تهران برگزار می گردد .