چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته شیراز