کاپسانتال

کاپسانتال

کاپسانتال  EBS

 دیدن رنگهای طبیعی با کاپسانتال

دارای طبیعی ترین و فعال ترین رنگدانه

در اغلب موارد مصرف کنندگان کیفیت غذا را در رابطه با رنگ آن می دانند. به همین دلیل استفاده از رنگدانه های طبیعی در خوراک حیوانات علی الخصوص مرغ تخمگذار، مرغ گوشتی، ماهی سالمون، میگو و سایرآبزیان رواج پیدا کرده است.

تنوع رنگدانه های کاپسانتال دستیابی طبیعی جهت رنگ مناسب پوست مرغان گوشتی، زرده تخم مرغ، و همچنین رنگ پوسته آبزیان را امکان پذیر می سازد.

مشخصات رنگدانه کاپسانتال ایی بی اس:

-این محصول دارای گزانتوفیل با ترکم بالا بوده که قسمت عمده آن را لوتأین تشکیل میدهد که از گل همیشه بهار (جعفری) بدست میآید.

-قدرت رنگدانه ایی بالا که هموژنیزه، صابونی (بیش از 95% فرم آزاد) و ایزومر شده است. دارای بیشترین فرم گزانتوفیل آزاد و فرم ترانس میباشد که دارای قدرت جذب و کارآیی بالاتر در ذخیره شدن در بافتها می باشد.

-پایدار شده با آنتی اکسیدان

-دارای عمر قفسه ایی 24 ماه در بسته بندی اصلی (کیسه های آلومینیومی) است.

-خصوصیات فیزیکی: پودر بسیار نرم به رنگ زرد تیره با قابلیت مخلوط شدن بالا در محصول نهایی، حاوی مقادیر استاندارد گزانتوفیل (از 20 تا 40 گرم در هر کیلوگرم بر حسب نوع محصول)

-فرمهای جدید محصول شامل میکروژل، پایدار شده با توکوفرول، پایدار شده با پروپیل گالات، و فرم مایع هیدروکاپسانتال می باشد.

 

دلایل مصرف کاپسانتال ایی بی اس:

-منبع طبیعی رنگدانه

-تامین کننده میزان استاندارد گزانتوفیل

-توزیع مناسب در اندامهای هدف

-تضمین ایجاد رنگ درمحصول نهایی

-محصولی با پایداری بالا و مقاوم در برابر دمای پلت

 

آزمایشات انجام یافته بر روی کاپسانتال ایی بی اس:

1-آزمایش مقاومت در برابر پلت کردن:

همانطور که در نمودار یک نشان داده شده است پلت کردن تاثیر قابل توجهی بر کاهش کاپسانتال در خوراک ندارد.

توضیح نمودار1: میزان گزانتوفیل (پی پی ام) در دان پلت شده و دان آردی

 

2- آزمایش اثر فرآیند صابونی کردن رنگدانه بر روی کارآیی ذخیره سازی رنگدانه کاپسانتال در زرده تخم مرغ و بافتها (رنگ پوست ساق پا در مرغ گوشتی): این آزمایش توسز شرکت آی تی پی اس آ انجام گرفت. همانطوریکه در نمودار 2 نشان داده شده است صابونی کردن رنگدانه باعث گردید که ذخیره سازی بیشتری از این رنگدانه در بافتها و زرده تخم مرغ در مقایسه با بافتها و رنگ زرده در شرایط معمولی انجام گیرد.

 

توضیح نمودار 2: در این نمودار اثر صابونی کردن رنگدانه زرد (کاپسانتال ایی بی اس) اضافه شده به جیره غذایی (به میزان 35 پی پی ام از روز 17 به بعد)

بر روی جوجه های گوشتی در زمان کشتار نشان داده شده است.

 

 

نوشته های مرتبط