ناکسی فید تگ درای NOXYFEED TAG DRY

ناکسی فید تگ درای NOXYFEED TAG DRY

ناکسی فید تگ درای

آنتی اکسیدان وسیع الطیف

آنتی اکسیدان

هدف اصلی از استفاده ی آنتی اکسیدان ها در خوراک و مواد خام اولیه به تعویق انداختن فرآیند اکسیداسیون و جلوگیری از فاسد شدن چربی ها و روغن ها می باشد. زیرا اکسیداسیون چربی ها موجب کاهش کیفیت نهایی خوراک و مدت زمان نگهداری آن خواهد شد. به همین دلیل چندین آنتی اکسیدان مختلف توسط شرکت ITPSAساخته شده که حفاظت موثری از مواد خام اولیه و خوراک را فراهم می کند. اوکسی کپ پایداری خوراک و مواد مغذی را در برابر فرایند اکسیداسیون بالا میبرد و از اثرات مضر این فرایند روی دیگر مواد مغذی خوراک جلوگیری به عمل می آورد.

 

چرا باید ناکسی فید تگ درای را به خوراک اضافه کرد؟

  • به سبب حفاظت موثر و طولانی مدت از مواد خام اولیه و ترکیبات خوراک در برابر فرایند اکسیداسیون شده و روی جلوگیری از تشکیل رادیکال های آزاد اثر مستقیم دارد.
  • از کاهش خوش خوراکی و کیفیت مواد خام اولیه و خوراک و اثرات منفی بر تولید حیوان جلوگیری می کند.
  • فرمولاسیون اوکسی کپ اجازه ی انتشار یکنواخت این محصول را در تمام اجزای خوراک می دهد.
  • این محصول به طور معنی داری طول مدت زمان نگهداری مواد خام اولیه و خوراک را افزایش می دهد.

 

محدوده های ناکسی فید تگ درای

این محصول ترکیبی است از چندین آنتی اکسیدان که با هم خاصیت هم افزایی دارند مانند (prapyl gallate , BHT ,BHA) به همراه یک کریر معدنی و در نتیجه توزیع وسیع و یکنواخت در تمام مواد اولیه برای محافظت هر چه بهتر (خوراک – پرمیکس های معدنی – محصولات فرعی با منشا حیوانی)

 

مقدار مصرف توصیه شده:

مواد خوراکی: 125 تا 250 گرم در تن

جیره و پرمیکس ها: 250 تا 500 گرم در تن

چربی ها و محصولات فرعی با منشا حیوانی: 400 تا 1000 گرم در تن

 

پایداری: 24 ماه در بسته بندی اصلی

 

بسته بندی: پاکت آلومینیومی 25 کیلوگرمی

 

اثر محافظتی OXICAP بر ویتامین های موجود در پرمیکس ها در برابر فرایند اکسیداسیون

مقدار مصرف آنتی اکسیدان: 125 میلی گرم در کیلوگرم

محصول تجاری ساخته شده از اتوکسی کوئین و BHT

نمونه ها به مدت 2 ماه در ظروف باز در دمای 30 درجه نگهداری شدند

اثر اضافه کردن OXICAP بر فرایند اکسیداسیون در جیره غذایی

مواد اولیه بدون آنتی اکسیدان

مواد اولیه با مقدار پایین آنتی اکسیدان

مواد اولیه با مقدار آنتی اکسیدان مناسب

Save

نوشته های مرتبط